InsureAI

Data: 22.08.2022

Demararea proiectului ,,InsureAI – Detecția automată a daunelor și predicția contravalorii aferente”

Competitivi împreună

GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.A., în calitate de Beneficiar, demarează proiectul,,InsureAI – Detecția automată a daunelor și predicția contravalorii aferente”, cod SMIS 142909, finanțat prin programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Operațiunea Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 7.454.056,36 lei, din care valoare totală eligibilă 7.343.222,28 lei și valoare eligibilă nerambursabilă 5.744.035,96 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea serviciilor și creșterea productivității companiei GLOBAL RESOLUTION EXPERTS SA prin trecerea de la metode tradiționale de detecție a daunelor și stabilirea contravalorii aferente în industria asigurărilor auto, la metodele moderne folosite în știința datelor (DS – Data Science) pe baza dezvoltării unei soluții bazate pe inteligența artificială (AI – Artificial Intelligence) care să rezolve problema detecției daunelor precum și stabilirea contravalorii aferente acestora.

Rezultatul final așteptat în urma implementării proiectului este un Prototip al unui agent conversațional și a unui manager de dialog pentru interacțiune facilă cu utilizatorul cu interfețe utilizator.

Perioada de implementare a proiectului este 22.07.2022 – 22.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate

Date contact Beneficiar:

E-mail: office@grx.ro

Adresa: One Cotroceni Park, Corp A & B, Etaj 4, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, Bucuresti, Romania